EGD环境图形设计

菜单

UTC 购物中心导视系统设计

大学城购物中心(University Town Center,简称UTC)位于佛罗里达州的萨拉索塔市,是世界一流的大型购物中心,专注于高端时尚和精致餐饮。这个地方有超过100家商店和餐馆,是佛罗里达海湾地区文化中心最重要的潮流购物目的地。这个项目的所有元素的细节和完成程度都有助于提供一种高档感觉。

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

UTC 购物中心导视系统设计© Creo Industrial Arts

分类: 商业空间

评论