EGD环境图形设计

菜单

车站购物中心品牌标识设计

瑞士联邦铁路管理局(SBB Immobilien)计划对伯尔尼、巴塞尔、苏黎世、卢塞恩和日内瓦这些主要火车站以及洛桑、温特图尔和楚格等27个主要车站的购物中心形象进行重塑,涵盖品牌标识设计、所有营销传播应用设计、车站换乘及路线指引等导视设计。Schneiter partner受委托开发了一系列新的红色购物世界,显眼的大红具有很好的识别性,为访客流量的快速定位和有效转向提供服务。

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

车站购物中心品牌标识设计 ©Schneiter partner

分类: 商业空间

评论

对不起,评论已关闭