EGD环境图形设计

菜单

纽约总部LED视频显示器设计安装

Sansi North America (SNA) Displays为世界上最大的运动服装品牌的新美国总部安装了一系列内部LED视频显示器。

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

纽约总部LED视频显示器设计安装©SNA Displays

分类: 办公空间

评论