EGD环境图形设计

菜单

Grand Palladium酒店导视设计

帕拉蒂姆大酒店是伊比沙岛上一个旅游度假酒店,Mas infinito公司为酒店提供标牌的设计和制作安装,标牌的材料采用了金属跟木质的结合,体现一种度假的风情。

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

帕拉蒂姆大酒店导视设计 © Mas Infinito

分类: 生活空间

评论