EGD环境图形设计

菜单

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA

RIKAKO NAGASHIMA 2010年度日本平面设计师协会(JAGDA)新人奖获得者,80后女孩刷新了JAGDA新人奖的获奖年龄,如今长嶋已经成为日本设计界炙手可热的新锐设计师。本文是她设计的两个环境指示项目。

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

日本设计师RIKAKO NAGASHIMA作品欣赏

设计版权归属© RIKAKO NAGASHIMA

分类: 医疗空间

Tags:  

评论