EGD环境图形设计

菜单

信毎 MEDIA GARDEN标识设计

10inc公司为信托MEDIA GARDEN创作了一套标识及图标系统,简约的风格,大胆的图标应用醒目明了。

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

信毎 MEDIA GARDEN © 10inc

分类: 办公空间, 城市空间

评论